Dysartrie

 

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld na een craniaal trauma, CVA of tumor). Hierdoor kan de spraakverstaanbaarheid verminderd zijn.

Er kunnen problemen optreden bij ademhaling, stemgeving, resonantie, articulatie en prosodie. De ernst varieert van een lichte vorm (die voor de omgeving weinig merkbaar is) tot een anartrie (geen functionele spraak). Het taalvermogen van een persoon met dysartrie is intact.

Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering. 

 

Aanvangsbilan: huisarts of NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropschiater, stomatoloog.

Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropschiater, stomatoloog.

Chronische spraakstoornissen

 

Chronische spraakstoornissen omvatten stoornissen waarbij de spraak moeilijk verstaanbaar is omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit is onder andere het geval bij:

  • neuromusculaire aandoeningen

  • ziekte van Parkinson of Huntington;

  • demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (bijvoorbeeld Multiple Sclerose en ALS)

Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering. 

Aanvangsbilan: huisarts of neuroloog, neuropediater, neuropsychiater.

Eerste therapievoorschrift: neuroloog, neuropediater, neuropsychiater. De voorschrijver moet verbonden zijn aan een geconventioneerd referentiecentrum of revalidatiecentrum gespecialiseerd in de integrale tenlasteneming van patiënten met deze aandoening indien de etiologie Multiple Sclerose, neuromusculaire ziekten of hersenverlamming is.​

Bron: vvl.be