Slikstoornissen

We kunnen genieten van lekker eten met vrienden, een feestmaaltijd, tijdens het weekend ontbijten met het gezin en een glas wijn in het restaurant. Dagelijks slikken we gemiddeld 3000 maal speeksel, dranken en voedsel weg. Het slikken verloopt bij gezonde personen meestal onbewust en vlot. Voor sommige mensen is dit echter niet zo evident. Bijvoorbeeld na chirurgie of radiotherapie bij hoofd- en halskanker, ziekten als Multiple Sclerose en ALS of na een beroerte kan het bijzonder moeilijk of zelfs helemaal onmogelijk worden om veilig te slikken en zijn sommige patiënten enkel aangewezen op sondevoeding of overlijden aan de gevolgen van een aspiratiepneumonie (longontsteking ten gevolge van veelvuldig verslikken).

Enkele cijfers over de prevalentie (het voorkomen) van slikproblemen:

                18-100% bij de ziekte van Parkinson

                50-91% na een beroerte ter hoogte van de hersenstam

                24-65% bij Multiple Sclerose

                30-64% na chemoradiotherapie bij hoofd-halstumoren

 

Globaal zou 3 à 4% van de bevolking slikklachten vertonen, maar bij sommige ziekten kan dit oplopen tot 50% of meer. Steeds meer logopedisten specialiseren zich daarom in het begeleiden van deze patiënten en het behandelen slikproblemen (dysfagie).

Een slikstoornis kan optreden bij één of meerdere fasen van het slikproces. We onderscheiden de orale fase, de faryngale fase en de oesofagale fase. Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (zoals Multiple Sclerose, Parkinson en ALS) kan de aansturing van gebruikte spieren bij het slikken voor problemen zorgen. Door een operatie of na radiotherapie in het hoofd- en halsgebied treden soms beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat, soms in die mate dat het eten per os bedreigd wordt of dat er sprake is van een aspiratierisico.

Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.

 

Aanvangsbilan: huisarts of NKO-arts, heelkundige, arts in fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater.

Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, heelkundige, arts in fysische geneeskunde en revalidatie, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater. 

Bron: vvl.be