Infantiel slikken, duimzuigen en mondademen

Afwijkende mondgewoonten hebben vaak een negatief effect op de stand van de kaken en het gebit en hebben meestal slappere lip- en tongspieren tot gevolg. Veelvoorkomende afwijkende mondgewoonten zijn infantiel slikken, duimzuigen en mondademen.

Infantiel slikken betekent dat een kind op latere leeftijd nog slikt als een baby. Tijdens het slikken wordt de tong, tussen de tanden door, tegen de onderlip gedrukt en worden de lippen op elkaar geperst. Ook andere foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen en habitueel mondademen kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden. 

Indien de logopedische therapie aansluit bij een orthodontische behandeling kan de terugbetaling gebeuren via een klassieke verzekering van het ziekenfonds. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald.

Aanvangsbilan: huisarts of NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog.

Therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neurpediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog of algemeen tandarts of door een tandarts-specialist in de orthodontie.

Indien u niet aan de voorwaarden voldoet voor terugbetaling via een klassieke verzekering kan dit ook gebeuren via de aanvullende verzekering. Het bedrag van terugbetaling, de voorwaarden en het aantal sessies zijn afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten. Contacteer me gerust bij vragen of raadpleeg de website van uw ziekenfonds.

Bron: vvl.be